Lääkehoidon arviointipalvelut

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille/potilaille toimipaikkakohtaisesti suunniteltuja lääkehoidon arviointi -palveluja.

Mitä eri laajuiset arvioinnit tarkoittavat?

Asiakas tai potilas tarvitsee hyvin eri laajuisia lääkehoidon arviointeja riippuen muun muassa lääkehoidon tilasta, sairauksista, yksilöllisistä ominaisuuksista sekä toimipaikasta. Tämän vuoksi kaikista kustannustehokkaita on räätälöidä yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopiva palvelun laajuus ja kokonaisuus.

Lääkehoidon tarkistus, arviointi (LHA) ja kokonaisarviointi (LHKA) ovat proviisorin (LHKA-pätevyys) toteuttamia palveluita.

Tarjoamme myös ensimmäisenä Suomessa Kokonaisvaltaista lääkehoidon arviointia, joka on proviisorin ja geriatrian erikoislääkärin yhdessä toteuttama palvelu iäkkäälle potilaalle.

Miksi potilas tarvitsee lääkehoidon arviointia?

Potilaalla voi olla monen eri lääkärin määräämiä lääkkeitä sekä itsehoitovalmisteita käytössä. Usein kukaan ei ole arvioinut näiden valmisteiden yhtäaikaisen käytön sopivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta juuri kyseiselle potilaalle.

Kuka on selvittänyt mitä lääkkeitä ja miten potilas näitä todellisuudessa käyttää?

Potilaalle voi ikääntyessä tulla uusia sairauksia sekä ikääntyminen itsessään muuttaa myös lääkkeiden vaikutuksia elimistössä. Tämän vuoksi STM suosittelee moniammatillista lääkehoidon arvioinnin tekoa jokaiselle iäkkäälle potilaalle vuosittain.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous – suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus yhdessä.