Lääkitysturvallisuuden kehittäminen

Onko lääkehoitosuunnitelmanne ajan tasalla? Saako siitä konkreettista apua arjen työn tekemiseen? Tuntuuko lääkehoidon toteuttaminen pirstaloituneelta tai vaikealta hallita?

Autamme huomaamaan ja huomioimaan mahdolliset lääkitysturvallisuuden kehittämiskohteet ja viemään tarvittavat toimenpiteet käytäntöön. 

Mihin teemoihin lääkitysturvallisuuden kehittämispalvelumme kohdentuvat:

 • Lääkehoitosuunnitelmien ylläpito ja kehittämiseen
 • Lääkityspoikkeamaraporttien hallintaan ja analysointiin
 • Yksikön arjen ja työskentelyn sujuvoittamiseen

 Mitä hyötyä?

 • Konkreettinen työkalu lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi
  • Selkeä yhteenveto  tärkeimmistä huomiosta ja kehitystoimenpide-ehdotuksista
  • Huomiot käydään myös läpi yhdessä ja suunnitellaan askelmerkit jatkotoimenpiteille
 • Järjestelmällinen toimintamalli lääkehoidon riskien tunnistamiseen ja hallintaan
  • Henkilöstö perehdytetään tarvittaessa uusin toimintatapoihin ja työkaluihin

 

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä meidät kylään – suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus yhdessä.