Usealla ihmisella on käytössä samanaikaisesti usean eri lääkärin määräämiä lääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä, mutta usein kukaan ei ole arvioinut kokonaisuutta. Yli 700 lääkehoidon arvioinnilla on parannettu usean asiakkaan hyvinvointia sekä ennaltaehkäisty vääränlaisesta lääkityksestä aiheutuvia seurauksia ja kustannuksia. Lääkehoito on suunniteltu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti moniammatillisessa tiimissä; proviisorina olen toiminut yhteistyössä lääkärin ja hoitajan kanssa.

Perustin yrityksen vuonna 2013, koska apteekissa työskennellessäni huomasin tällaiselle palvelulle olevan todellinen tarve Suomessa. Toiminta on vaatinut uskoa omaan ammattitaitoon, valtavasti perehdytystä uuteen moniammatilliseen toimintamalliin sekä kaupungin johdon tukea.

Tällä hetkellä muualla Suomessa ei tehdä näin laajasti lääkehoidon arviointeja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Teolla on osoitettu, miten valtava merkitys arvioinneilla on asiakkaiden hyvinvointiin. MedFactorilla tulemme laajentamaan tätä toimintaa koko Suomen alueelle, minkä tavoitteena on lisätä jokaiselle kansalaiselle turvallista lääkehoitoa ja parempaa arkea.

Esimerkiksi usean voimakkaasta päiväväsymyksestä kärsineen iäkkän asiakkaan toimintakyky parani merkittävästi psyykenlääkkeiden vähentymisen johdosta. Muistan myös erään asiakkaan, joka saatiin vielä kotiutettua pitkäaikaispaikalta toimintamme ansiosta. Teon merkitys näkyy ennen kaikkea asiakkaiden arjessa, mutta myös yhteiskunnan kustannussäästöissä sekä lääkehoitojen laadukkuudessa.

Toivottavasti hyvin alkanut yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa saa jatkoa ja pystytään hyödyntämään jo nyt syntyneitä toimintamalleja sekä tutuksi tullutta organisaatio-osaamista. Lähivuosina vankka osaaminen skaalataan koko Suomen alueelle public – private – partnership toimintana. Tämä lisää myös lukuisia uusia työpaikkoja farmasian alalle.

Moniammatillinen yhteistyö vaatii muutakin kuin vankkaa kliinisen farmasian osaamista.  Toiminta on vielä täysin uutta Suomessa. Tominnan käytäntöön vieminen tulee tehdä osallistamalla eri osa-alueiden ammattilaiset, missä vaaditaan erityisesti erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä hahmottaa moniammatillisen yhteistyön kokonaisuus.